Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20220822Gvildenu


Rodyklė, Suvestinė, Dievo tyrimai, Klausimai Dievui, Apžvalga, Darbai, Žmonijos klausimai, Perdėlioti, 20210717Gvildenu, 20210312Gvildenu, 20210109Gvildenu, 20170313Gvildenu, 20140203Gvildenu

Ką bandau pasiekti savo klausimais?


Štai mano tyrimų sąsiuvinys. Jame surašau, dėlioju, tvarkau svarbiausius klausimus. Kiekvienam tokiam klausimui sukuriu puslapį.


Mano tyrimo svarbiausi darbai

Pertvarkyti šį klausimų rinkinį, Gvildenu.

Tvarkyti puslapius

Suprasti ką reiškia Dievo požiūris ir žmogaus požiūris.

Mąstyti suvokimo lygmenis

Išmąstyti, kokios yra sąvokos

Sustatau ir apžvelgiu savo tyrimą

Kaip keičiasi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?

Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?

Kaip man brandinti save?

Kaip man palaikyti kitų brandą?

Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: Abejonės, Būtinas, Sąvokų kalbos žodynas, BetkasTyrimo klausimai

Gvildenu

Gvildenu: Ką bandau pasiekti savo klausimais?

Suvestinė

Suvestinė: Kaip gyventi išmintimi?

Neapibrėžtumas

Apibrėžtumas

Neapibrėžtumas: Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?

Vaizduotė

Viskas: Kokie gali būti santykiai su viskuo?

Vaizduotė: Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?

Vaizduotėje

Prasmė: Kas kam yra prasminga ir kodėl?

Išėjimas už savęs: Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?

Apimtys: Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?

Neišėjimas už savęs į save

Dievo kryptys: Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?

Neišėjimas už savęs iš savęs

Žmogus: Kas yra žmogus?

Dievo valia: Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?

Požiūriai: Kas yra požiūris? Ką reiškia priimti požiūrį?

Išėjimas už savęs į save

Viską žinoti: Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti? Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?

Dievo šokis: Kokia Dievo veikla? Kaip įsivaizduoju Dievą?

Išgyvenimo apytaka: Ką išgyvename išgyvenimo apytaka? Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?

Žinojimo rūmai: Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?

Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?

Išėjimas už savęs iš savęs

Šviesuolių bendrystė: Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?


2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20220822Gvildenu
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugpjūčio 22 d., 15:44